€2000.00EUR
за 1 година
€2500.00 Конфигурирање на провизија
SILVER - COIN
€3500.00EUR
за 1 година
€4000.00 Конфигурирање на провизија
GOLD - COIN
€5500.00EUR
за 1 година
€7000.00 Конфигурирање на провизија
DIAMOND - COIN
€12000.00EUR
за 1 година
€12500.00 Конфигурирање на провизија
PLATINUM - COIN
€5000.00EUR
за 1 година
€2500.00 Конфигурирање на провизија
WEB WALLET
€5500.00EUR
за 1 година
€4000.00 Конфигурирање на провизија
ANDROID WALLET
€6500.00EUR
за 1 година
€6000.00 Конфигурирање на провизија
IoS WALLET